Skip to content

Bondscontributie

Het bondsbestuur is van mening dat de aard en samenstelling van deze maatregelen noodzakelijk is om: – Het acute liquiditeitsprobleem op te lossen en voldoende liquiditeit op de lange termijn te realiseren; – Het continuïteitsvermogen te herstellen in een verantwoorde periode; – Te komen tot een aangescherpte strategie en een organisatieaanpassing waarmee de KNGU gezond wordt en blijft; – Toegevoegde waarde te bieden aan alle sporters, clubs en andere aanbieders. De tarieven voor 2016 die hieruit voortkomen zijn per kwartaal voor junioren € 5,56 en voor senioren € 6,68. De contributie voor individuele leden is € 26,73 per jaar en voor anonieme leden € 6,89 per kwartaal. Op 2 januari 2016 zal één inning van de in 2015 uitgestelde (kwartaal)bondscontributie plaatsvinden (zie 3c van het gevraagd besluit) en dat gaat om een bedrag van € 4,50 voor alle leden. In deze oplegger en bijlagen wordt het voorstel voor het structureel oplossen van de financiële knelpunten 


De bondscontributie was:
2015
– junioren 15.36 per jaar
– Senioren 19.72 per jaar
De bondscontributie wordt:
2016
– Junioren 22.24 per jaar ( : 12 maand = 1.85 euro)
– Senioren 26.72  per jaar (: 12 maand = 2.22 euro)
De bonscontributie zal per maand geïncasseerd worden.