Skip to content

Geen audities meer bij de jazz

Zoals u wellicht weet vindt er bij de jazzafdeling iedere twee jaar een auditie plaats voor de selectiegroepen. Na overleg is er besloten om op een andere werkwijze leden te selecteren voor een selectiegroep.

Eén van de redenen om op een andere werkwijze selectiesleden te selecteren is omdat het bij audities vaak gaat om momentopnames. Er kunnen allerlei factoren meespelen (zoals bijvoorbeeld spanning) waardoor uw kind op het moment van de auditie niet presteert als gewoonlijk. Er is daarom besloten om in plaats van audities, leden uit te laten nodigen voor een selectiegroep. Recreatieve leiding maakt uw kind gedurende het jaar mee in de les. Wij zijn daarom van mening dat recreatieve leiding een goede inschatting kan maken of uw kind in een selectiegroep zou passen.

Selectieleiding zal door de recreatieve leiding ingelicht worden wanneer deze een lid in de groep  heeft die geschikt kan zijn voor een selectiegroep. Uw kind zal dan vervolgens door de selectieleiding uitgenodigd worden voor de selectie. Voor bestaande selectieleden vinden er eind gesprekjes plaats waarbij aan wordt gegeven of uw kind door kan stromen naar het volgende seizoen. Omdat het niveau van de selecties dit jaar goed is zullen er dit jaar niet veel nieuwe selectieleden nodig zijn.

Mocht u vragen hebben laat ons dit dan gerust weten. Wij zijn te bereiken via mail en telefoon.

Met vriendelijke dansgroet,

Edith Brunott                    edithbrunott@hotmail.com

06 10 018 995

 

Stefanie Vos                     stefanievos@live.nl

06 14 590 250

 

Susan Dam                         susandam@hotmail.com

06 20 888 441

 

Kimberley Kikkert           kimberleykikkert@hotmail.com

06 31 903 019